Militantni antifasizam

Ići dole

Militantni antifasizam

Počalji  Simon_Bolivar taj 2/11/2008, 12:07

Militantni antifašizamnapad antifasista na NF u Hyde parku

Militantni antifašizam je oblik antifašizma kojim se zagovara korišćenje nasilja protiv fašizma.U okviru antifašističkog pokreta,pojam militantni antifašizam je često korišćen kao kontrast liberalnom antifašizmu.

Fašisti se fizičkim prisustvom na ulici često oslanjaju na nasilje,dok militantni antifašisti smatraju da je jednako korišćenje nasilja jako bitno kako bi se suzbio fašizam.Dok se evropski liberalni antifašisti radije pozivaju na državu kako bi cenzurisala kako to oni zovu – govor mržnje – ili sudski gone fašiste putem postojećih zakona,militantni antifašisti su protivnici takvih poziva ili ne obraćaju mnogo pažnje na tako nešto.Kao kontrast svemu ovome,militantni antifašisti veruju da bi fašizam trebao biti suzbijen od strane društva,pre nego nekim merama od strane države.Militantni antifašisti su obično ljudi koji podržavaju klasnu borbu i vide fašizam kao anti-radnički politički sistem.Militantni antifašisti teže da promovišu radikalnu anti-kapitalističku transformaciju društva,pre nego što bi se upustili u odbranu postojećeg stanja liberalne demokratije.Ovo često dovodi do podrške nekom od oblika socijalizma ili anarhizma.

Termin - ANTIFA

Termin ''antifa'' potiče od reči ''antifascismus'' koja je nemačka reč i ujedno naziv za antifašizam.Ona se odnosi na individue i grupe ljudi angažovane u borbi protiv fašizma,a neke antifašističke grupe sadrže reč ''antifa'' u svom nazivu.Tokom 1920-ih,1930-ih i 1940-ih,SSSR je imao pokroviteljstvo nad različitim antifašističkim grupama,koje su često koristile ime antifa.POW se pod komandom Sovjeta zauzeo u okviru kampanje na istočnom frontu tokom Drugog Svetskog Rata,kako bi preuzeo na sebe odgovornost za antifa treninge.Pal Maleter,mađarski POW,postao je komunista posle određenog vremena provedenog u Kijevu na antifa treninzima.

Danas se termin ''antifa'' odnosi na pojedince i grupe koje su angažovane u borbi protiv fašističkih tendencija.U Nemačkoj mnoge antifa grupe su osnovane kao reakcija na porast desničarskog ekstremizma posle ujedinjenja te zemlje i smrti više od sto ljudi koje su ubili desničarski ekstremisti.Postoji svetska mreža antifa grupacija,ali one nisu sastavljene kao neki homogeni pokret.Zavisno od pojedine grupe ili individue,ciljevi se mogu razlikovati.

Termini ''antifašista'' i ''antifa'' danas se skoro ekskluzivno koriste od strane levičarskih grupacija.Što se tiče ovih grupacija,borba protiv fašističkih tendencija je obično povezana sa širokom pogledom na društvenu odgovornost ili njegove aspekte,pa se zbog toga teži radikalnoj društvenoj promeni.Oni teže da opišu sebe kao protivnike : rasizma,nacionalizma,anti-semitizma,seksizma,homofobije i kapitalizma.Mnogi članovi antifa grupa smatraju komunizam,socijalizam i anarhizam najsavršenijim oblicima društvene organizacije.Prema mišljenju Nemačke Obaveštajne Agencije - Bundesamt für Verfassungsschutz,neke antifa grupe koje su deo autonomnog pokreta su spremne da koriste nasilje protiv desničarskih ekstremista.

Nemačka

Članovi Komunističke Partije i Socijal-Demokratske Partije (SPD) u različitom vremenskom periodu tokom 1920-ih i 1930-ih zagovarali su korišćenje nasilja i masovne agitacije među radničkom klasom u pokušaju da spreče delovanje Hitlerove Nacističke Partije.Leon Trocki je bio jedan od onih koji je zagovarao upotrebu nasilnih metoda od strane militantnih antifašista u Nemačkoj.On je napisao da ''borbeni odredi moraju biti kreirani...ništa ne može povećati fašističku oholost koliko može mlitavi pacifizam u delovima radničkih organizacija...To je politički kukavičluk negirati tako nešto.Bez organizovanih borbenih odreda,najveći deo herojske mase bio bi uništen deo po deo od strane fašističkih bandi.''

Italija

Pojava ideologije fašističkog lidera Benita Musolinija tokom 1920-ih,bila je praćena nasiljem i odbijanjem od strane male frakcije radničkog pokreta.Posle potpisivanja ''mirovnog pakta'' od strane Italijanske Socijalističke Partije (PSI) sa Nacionalnom Fašističkom Partijom 3.avgusta 1921 i prihvatanje legalističke i pacifističke strategije radničkih sindikata,ostali delovi radničkog pokreta koji se nisu slagali sa ovom strategijom oformili su ''Arditi del popolo'' 1921 godine.Generalna Konfederacija Rada (CGT) i PSI odbili su da priznaju anti-fašističku miliciju,dok je Italijanska Komunistička Partija (PCI) naredila svojim članovima da napuste organizaciju.PCI je organizovala samostalno militantne grupe,ali akcije su im bile relativno minorne kako neki smatraju.Naravno članovi PCI-a se ne bi složili sa tim,odgovarajući na takve optužbe činjenicom da su imali konkretne akcije,ali da su želeli da se u javnosti stekne takav utisak kako su njihove metode delovanja legalne i nenasilne.

Španija

U Španskom građanskom ratu 1930-ih,Republikanska armija,Internacionalne Brigade i naročito Radnička Partija Marksističkog Jedinstva (POUM) i anarhistička milicija kao što je Čelična kolona primeri su militantnog antifašizma i borbe koja se vodila protiv Franciska Franka i njegovih snaga.Prijatelji Durruti-ja bila je jedna od najmilitantnijih grupa povezana sa Federación Anarquista Ibérica (FAI).Španska anarhistička gerila ''Sabate'' borila se protiv Frankovog režima sve do 1960-ih iz baze u Francuskoj (pogledati anarhizam u Kataloniji,anarhizam u Španiji).Španski Maquis takođe se borio protiv Frankovog režima s one strane granice u Francuskoj,dugo godina pošto se Španski Građanski Rat završio.

Borba protiv fašizma u Španiji privukla je snažnu internacionalnu podršku levičara i pripadnika radničke klase.Mnogi su bili u Španiji kako bi podržali antifašističke ciljeve i pridružili se jedinicama Internacionalne Brigade kao što su bili Lincoln Battalion, British Battalion, Dabrowski Battalion, "Mac-Paps" i društvo Naftali Botwin.Znameniti antifašisti koji su se borili protiv Franka bili su : Džordž Orvel koji se borio u POUM miliciji i napisao ''Poštovanje Kataloniji'' o ovom iskustvu,Ernest Hemingvej – čovek koji je podržao Internacionalne Brigade i koji je napisao ''Za kim zvona zvone'' o svom iskustvu i radikalni žurnalista Martha Gellhorn.

Velika Britanija

Porast popularnosti Britanske Unije Fašista (BUF) Oswald Mosley-ja,bila je izazov za Komunističku Partiju Velike Britanije,socijaliste u Partiji Rada,Nezavisnu Partiju Rada,Irske katolike na brodogradilištu i radničku klasu među Jevrejima istočnog Londona.Glavna tačka borbe bila je bitka za Cable Street (Battle of Cable Street),kada je hiljade ljudi iz istočnog Londona i ostalih delova izašlo napolje iz svojih kuća kako bi sprečili BUF marš.Prvobitno je vođstvo nacionalne Komunističke Partije zahtevalo masovne demonstracije na Hyde Park-u kako bi se solidarisali sa Republikom Španijom umesto mobilizacije protiv BUF-a,ali su se lokalni partijski aktivisti usprotivili ovome.U svakom slučaju,kampanje protiv fašizma u Španiji i Engleskoj bile su jasno povezane kada su lokalni aktivisti zajedno marširali ulicama istočnog Londona sa sloganom ''Neće proći'',preuzetim sloganom Republike Španije ''No pasaran''.Posle Drugog Svetskog Rata,jevrejski ratni veterani nastavili su tradiciju militantne konfrontacije BUF-u sa Grupom 43,a 1960-ih Grupa 62 nastavila je borbu protiv neonacista.

Period od 1970-ih do 1990-ih

U periodu 1970-ih fašisti i krajnje desničarske partije kao što su Nacionalni Front (NF) i Britanski Pokret zabeležile su značajan porast počevši sve više da se pojavljuju u javnosti.Ovo je bio glavni izazov 1977 u bitci za Lewisham (Battle of Lewisham) kada je hiljade crnaca i belaca fizički zaustavilo NF marš u južnom Londonu.Nedugo zatim ''Anti-Naci Liga'' (ANL) stvorena je od strane Socijalističke Radničke Partije (SWP).ANL je imala propagandnu kampanju visokog profila,pošto su antifašistički odredi konstatno napadali NF skupove i prodavce njihovih novina kako bi ih onemogućili da se organizuju.Uspeh propagande ANL-a i fizička kampanja,kombinovana sa desničarskom politikom Margaret Tačer značila je kraj perioda u kome je NF rastao.
Toni Cliff teoretičar SWP-a koji je opisao ovaj period kao povratak klasnoj borbi,raspustio je ANL.U svakom slučaju mnogi članovi odbili su da prestanu sa svojim aktivnostima.Oni su isključeni iz partije 1981,a formirali su grupu Crvena Akcija.SWP je koristio termin ''skvodizam'' kako bi označio ove militantne antifašiste kao siledžije.Godine 1985 neki članovi Crvene Akcije i članovi anarho-sindikalističkog pokreta Direktna Akcija osnovali su Antifašističku Akciju (AFA),na koju će biti fokusiran militantni antifašizam u Velikoj Britaniji narednih 15 godina.Hiljade ljudi uzelo je učešće u militantnim AFA mobilizacijama kao što su demonstracije na Dan sećanja 1986 i 1987,Karneval Jedinstva, Battle of Cable Street's 55-godišnjica marša 1991,Bitka za Waterloo (Battle of Waterloo) protiv Britanske Nacionalne Partije 1992.

Posle 1995 godine pojedine antifašističke mobilizacije su se i dalje javljale protiv Nacionalnog Fronta u Doveru 1997 i 1998.Što se tiče unutrašnjih stvari, stvoren je novi AFA Nacionalni Kordinacioni Komitet.Godine 1997 AFA je zvanično izbacila članove koji su sarađivali sa ljudima koji se bave istraživanjem,a 1998 godine AFA iz Leeds-a i Huddersfield-a isključeni su od strane novog Komiteta zbog toga što su ignorisali zvaničnu politiku.Isključenja nisu zaustavila propadanje.Bila su tu i neka lokalna ponovna formiranja – u Liverpulu 2000 godine.Ali 2001 godine,mada verovatno mnogo i ranije AFA kao nacionalna organizacija jedva da je i postojala.

Period posle 2000-e

Neki bivši elementi iz AFA su se pregrupisali i formirali militantnu fašističku grupu ''No Platform'' (Bez platforme) 2002 godine,međutim ova grupa se nedugo zatim raspala.Godine 2004,članovi organizacija Anarhistička federacija,Klasni rat i Bez Platforme osnovali su organizaciju ANTIFA.Ova velika grupacija kojom su dominirale anarhističke ideje imitirala je AFA-u što se tiče fizičke i ideološke konfrontacije prema fašistima,a nije bila povezana ni sa jednom istraživačkom niti kooperativna sa bilo kojom državnom agencijom.23 semptembra 2004 ANTIFA je bila umešana u sukob sa Dejvidom Kingom,bivšim blagajnikom Britanske Nacionalne Partije i njegovom BNP obezbeđenjem u Bazildonu (Essex).15. januara 2005 godine ANTIFA se sukobila sa naci skinhedima NF-a u Woolowich-u.27.marta 2005 30-ak antifašista iz lokalnog odreda Jorkširske ANTIFA grupe napala je miting Britanske Nacionalne Partije u Halifax-u.Antifašisti su bacali komade cigala i kamenja na obezbeđenje BNP-a usput ralupavši automobile članova BNP-a.13 marta 2008 godine Jorkširski antifašisti razlupali su prostorije nekoliko kancelarija u Leeds-u koje su članovi BNP-a koristili za sastančenje.
Pojavile su se skoro i nove grupe u Velikoj Britaniji (na primer ANTIFA Škotska septembra 2006).

Švedska

Militantne antifašističke grupe aktivne u Švedskoj uključuju Antifascistisk Aktion (Antifašističku akciju) i Revolutionära Fronten. (Revolucionarni Front).Antifašističke demonstracije u Švedskoj često se završavaju pobunama i intervencijom policije.Antifašističke aktivnosti u Švedskoj uključuju fizičko uznemiravanje ili kontra-demostracije protiv neo-nacista.Neke demonstracije koje se održavaju svake godine od strane neo-nacista uvek dovode do pobune i intervencije policije uključujući i one u Salemu 9.decembra i Dana Nacije 6.juna.

Kritika militantnog antifašizma

Kritike militantnog antifašizma usmerene su na korišćenje političkog nasilja.Pacifisti i mnogi liberali smatraju da je korišćenje nasilja u suštini pogrešno i vide antifašiste kao ogledalo fašista čiji su protivnici.Ova kritika sugeriše da oponašanje fašističkog nasilja antifašističkim nasiljem,dovodi borbu protiv fašizma u poziciju nekakve igre.Istoričar Dejv Renton u svojoj knjizi ''Fašizam: teorija i praksa'' piše da ''za antifašiste nasilje nije deo njihovog pogleda na svet'' i naziva militante ''profesionalnim antifašistima''.Levičarske kritike militantnog antifašizma kontriraju upotrebi nasilja od strane malih grupa,jednom velikom i masovnom akcijom.Phil Piratin lider Komunističke Partije Velike Britanije protivi se skvodizmu i poziva na široku akciju.
Neki antirasisti i multikulturalisti navode da bi fokusiranjem na belu radničku klasu,militantni antifašistički pokret sa sporednih pitanja o rasnim manjinama usmerio svoju borbu direktno protiv rasizma – kao što je pitanje o privilegijama belaca.Prema ovim kritikama militantni antifašisti se fokusiraju na fašizam izuzimajući tako rasizam,trivijalizujući i iskrivljujući oblike rasnih predrasuda i institucijalnog rasizma, delujući bez ikakvog reda protiv organizovanih fašističkih grupa.
avatar
Simon_Bolivar

Broj poruka : 87
Datum upisa : 14.10.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Militantni antifasizam

Počalji  gost jim taj 15/11/2008, 15:52

jedan od vecih okrsaja po liniji neonacisti-policija-antifasisti , prag 2007 u novembru, kristalna noc , noc oko dvije hiljade razno orijentisanih antifasista izaslo je na ulice da se suprotstavi fasistima koji su htjeli izvesti nekoliko napada u jevrejskoj cetvrti. Pocevsi svoj mars od centra praga antifasisti su protestovali protiv antisemitizma , da bi se skup na kraju pretvorio u militantni , kada je masa napala naziste koji su provocirali u blizini .Cijeli obracun se zavrsio tako sto se dio nacista razbjezao , dio ih je uhapsen , mnogo ih je zavrsilo u kolima hitne pomoci , a djelovi grupa antifasista su nastavili akciju sukobima sa policijom

gost jim
Gost


Nazad na vrh Ići dole

Re: Militantni antifasizam

Počalji  Partizan taj 29/11/2008, 01:44

Samo treba udarati po fasistima. Oni niti znaju za drugo niti zasluzuju bolje.
avatar
Partizan

Broj poruka : 11
Godina : 28
Datum upisa : 28.11.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Militantni antifasizam

Počalji  Simon_Bolivar taj 19/12/2008, 22:28

ANTIFA UK

Ko smo mi?

Antifa je nacionalna federacija koja sadrži lokalne grupe militantnih antifašista,udruženih u međunarodni Antifa pokret.Mi postojimo kako bi konfrotirali fašističkim idejama,aktivnostima i organizacijama ma gde se one javljale i ma kako one delovale.Ono što nas karakteriše je upotreba širokog spektra taktičke improvizacije,jer verujemo da je veoma važno suprotstaviti se fašizmu na fizički način,kao što je neophodno boriti se protiv njega i sa ideološke strane.Mi ne zastupamo stanovište izbornog procesa kao načina da se pobedi fašizam,niti sarađujemo sa grupama koje su pristalice takvog načina borbe.Naša struktura je anti-autoritarna i bez hijerarhije.Protivimo se svakoj diskriminaciji zasnovanoj na rasi,polu,seksualnom opredeljenju,radnoj nesposobnosti ili starosti.Ne nameravamo da sarađujemo sa magazinom Searchlight,ni kada je reč o razmeni informacija.

Šta je fašizam?

Pogrešno je gledati na fašizam isključivo sa stanovišta nekoga ko se protivi ideologiji ekstremno desnih političkih partija kao što su BNP,NF...itd.Iako su ove partije obavezno na meti antifašističke kampanje,mnoga politička stanovišta promovisana od strane ostalih partija su fašističke prirode i zahtevaju prikladnu reakciju.Mediji su takođe krivi jer guraju u prvi plan ekstremno desnu ideologiju (tretman tabloida prema spornim pitanjima koja se tiču doseljenika) i njihove akcije su često neadekvatno tretirane od strane antifašističkih grupa.Mi moramo da se protivimo fašističkoj ideologiji ma odakle ona proizilazila.Napomenimo i to da je fašizam često korišćen kao sinonim za rasizam.Rasizam je često oruđe u službi fašističkog pokreta,ali takođe moramo biti svesni da fašisti ne moraju biti i rasisti i doista mnogi rasisti nisu nužno fašisti.Iako je naša glavna meta fašizam,mi moramo nastojati da se borimo i protiv takvih formi kao što su rasizam,seksizam,homofobija,od koga god one prozilazile – bilo iz usta fašista ili ljudi koji to nisu.

Neprijatelj

Postoje mnoge fašističke grupe koje deluju u Britaniji,ali najveća pretnja dolazi od strane Britanske Nacionalne Partije koja je poslednjih godina najviše radila na tome da prikrije svoju fašističku politiku zarad dobijanja određenog respekta.Antifa se protivi svim fašističkim aktivnostima,ali uništenje BNP-a je naš glavni prioritet.Njihova prisutnost na političkoj sceni gura u prvi plan široku političku agendu desnice na račun ljudi koji pripadaju radničkoj klasi.

Fizička konfrontacija

Fašizam je nasilna ideologija.Kroz istoriju fašisti su koristili nasilne metode protiv onih koji su im se protivili.Antifa predstavlja kontinuitet antifašističke tradicije konfrontiranja fašizmu fizičkim sredstvima kada je to neophodno.Fizička konfrontacija je samo jedna od naših taktičkih solucija,ali nam nije cilj da je fetišiziramo kao taktiku koja će biti iznad svih ostalih,niti izgrađujemo hijerarhiju zasnovanu na uličnim tučama.Ako se neko od članova oseća nesposobnim da se angažuje na ovom nivou,on ni u kom slučaju nije manje vredan kao antifašista od bilo kog člana grupe.U svakom slučaju što se tiče onih sa moralnim problemom i njihovog pogleda na sve ovo,savetujemo im da ne pristupaju jer ovo nije grupa za njih.

Hijerarhija i struktura grupe

Kako bi sačuvali naše anti-autoritarne ideje,mi težimo tome da osporimo hijerarhiju u vlastitom pokretu kao i u mnogim drugim grupama.Ne verujemo u nepromenjivo vođstvo i snažne strukture.U okviru Antifa pokreta donosimo odluke zasnovane na bazi konsenzusa,kako bi bili sigurni da će mišljenje svih članova grupe biti reprezentovano koliko god je to moguće.Kada organizaciona uloga zahteva korišćenje jednog čoveka ili više ljudi (na primer,gluma glavnokomandujućeg tokom akcije),mi prihvatamo da su članovi grupe u tom trenutku nezadovoljni i zbog toga je potrebno sazvati sastanak kako bi uloga (koja može biti viđena kao rukovodeća) bila označena privremenom i zasnovana na konsenzusu cele grupe.Postoje situacije u okviru militantnog antifašizma gde se odluke donose brzo,a od vitalnog je značaja da postoji poverenje u osobu koja donosi takve odluke.Takođe je potrebno ustanoviti da ti donosioci odluka ne smeju kreirati nekakvu hijerarhiju,pa se zbog toga zalažemo za rotaciju uloga koliko god je to moguće.Struktura našeg vlastitog pokreta mora da se reflektuje na naše političke ciljeve.

Inkluzivnost

Uspeh fašističke politike zavisi od razjedinjenosti i neorganizovanosti radničke klase.Antifa veruje da efekat socijalne promene mora biti ogledalo krajnjeg cilja koji želimo da postignemo i zbog toga refektujući naša široka uverenja,nikada nećemo isključiti nijednu individualnost baziranu na seksualnoj opredeljenosti,rasi,godinama,sposobnosti ili sličnim osnovama.

Magazin Searchlight

Mi ne nameravamo da sarađujemo niti da razmenjujemo informacije sa takozvanim antifašističkim organizacijama/magazinima poput Searchlight-a,niti sa pojedincima koji su na bilo koji način povezani sa njima.Prema organizaciji koja radi ruku pod ruku sa državnim agencijama,mi ne možemo da imamo poverenja zbog određenih ciljeva kojima teže.Njihov uticaj i manipulisanje militantnim antifašizmom već godinama stvara podele,njihovi metodi i saradnja sa državnim obaveštajnim službama je u više navrata dokazana,a to je potpuno nespojivo sa našom pozicijom.

Autoritarna levica

Već decenijama revolucionarne levičarske grupe poput trockističke Socijalističke Radničke Partije koriste mobilizaciju protiv fašizma kako bi ojačale svoju partiju i uvećale broj članova.Mi nismo zainteresovani da na bilo koji način sarađujemo sa ovakvim grupama,niti sa njihovom avangardom poput Anti-Naci Lige ili grupacijom Ujedinjeni Protiv Fašizma.Naše dosadašnje iskustvo nam govori da ove avangardne grupe postoje jedino zbog toga da bi regrutovale članove za račun partije,koja će da ih kontroliše,uređuje njihove novine,marginalizuje i manipuliše istinskim antifašistima.U prošlosti mi smo viđali lidere ovih organizacija da sarađuju ne samo sa državnim strukturama,već i sa samim fašistima.Ne želimo da ispadnemo budale još jednom ponavljajući istu grešku i savetujemo istinskim antifašistima da napuste ovakve organizacije,kako bi mogli ozbiljno da radimo zajedno u okviru borbe protiv fašizma.

Glasanje

Glasanje je nešto što dozvoljava državi da se pretvara kako živimo u demokratiji,a ta je taktika korišćena od strane fašističkih partija poput BNP-a da promoviše sebe i svoju politiku.Dok su članovi BNP-a u poziciji da bacaju cigle na kuće azijskih doseljenika,laburisti su ti koji hapse ilegalne doseljenike i bombarduju iračke civile.Više je nego smešno insistirati na tome da glasanje pomaže da se zaustavi fašizam.Ovo je uvreda za radničku klasu i celo društvo,jer se na taj način dozvoljava porast članstva BNP-a.To se odnosi na slučaj kada nam govore da glasamo za stare statične partije ili oportunističke frontove poput Respect-a,koji potpomažu promovisanje seksizma i homofobije kako bi progurali agendu svog vođstva.Problemi koji dozvoljavaju fašizmu i rasizmu da cveta neće se rešiti jednostavno glasanjem za partije koje su maskirale svoj fašizam omalovažavanjem i mnogo perfidnije nego što je to učinio BNP,niti će pomoći u tome bilo kakvi srednjeklasni avanturisti koji stoje na poziciji levice.

Proširenje borbe

Eliminacija fašističke pretnje neće učiniti da sve nepravde sveta odjednom nestanu.Prvi nivo stvarnog društvnog poboljšanja počinje slomom globalnog kapitalizma i njegovom zamenom sa alternativom koja stavlja narod i radničku klasu u prvi plan,kako bi ta ista radnička klasa bila u mogućnosti da kontroliše svoje živote.Članovi Antifa grupe učestvuju u raznim vrstama anti-kapitalističke borbe,ali sama Antifa se prevashodno fokusirala na borbu protiv fašizma.Sve u svemu,verujemo da je ova povezanost neophodna kako bi se omogućilo proširenje same borbe.Država će u svakom slučaju upotrebiti fašističku taktiku kako bi ugušila pobunu levičarskih otpadnika,a otvorena borba protiv fašističke ideologije odakle god ona dolazila,predstavljaće kritičan deo borbe protiv neprijatelja kapitalizma.

Učešće društva

Fašizam može biti savladan korišćenjem ulične taktike protiv njihovog pokušaja javnog organizovanja.Fašističke izborne ambicije mogu biti pobeđene korišćenjem kontra - propagande.Ali značajniji udar na fašizam zahteva daleko više od ovoga.Mi verujemo da je učešće u lokalnim društvima odlučujuće (ovo ne znači da neko sa strane treba da organizuje to društvo,već ljudi trebaju sami da pokrenu akciju u okviru svoje zajednice).Edukacija i prezentovanje mogućih solucija za izlaz iz problema sa kojima se društva suočavaju su od vitalnog značaja za borbu.Ovo možda spada u nešto što je izvan onoga zašta se Antifa izvorno zalaže,ali mi ćemo svim srcem podržati ovu taktiku,pa čak i ako ne budemo bili sposobni da iniciramo ovakve aktivnosti,mi ćemo svom snagom ohrabrivati naše članove kako bi i sami učestvovali u ovakvoj vrsti rada.

Bezbednost i regrutovanje

Zbog taktičkih i bezbednosnih razloga,Antifa nije otvorena grupa.Neke od naših aktivnosti mogu nas staviti u direktan konflikt sa vlastima i naravno sa samim fašistima.Mi ne nastojimo da po svaku cenu vršimo masovnu regrutaciju niti praktikujemo otvorene sastanke.Takoreći mi smo uvek na oprezu kada su u pitanju regrutacije novih članova koji su se zavetovali na konspirativnost.Ako ste zainteresovani da učestvujete u onome za šta se Antifa bori,ili biste želeli da asistirate u našem radu,molimo vas da nam se javite.
avatar
Simon_Bolivar

Broj poruka : 87
Datum upisa : 14.10.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Militantni antifasizam

Počalji  Simon_Bolivar taj 19/12/2008, 22:34

Očigledno je da je ANTIFA UK anarhistička grupa,mada ima zanimljivih stvari i opisanih iskustava iz prošlosti na koje bi antifašisti morali posebno da obrate pažnju.Tu pre svega mislim na odeljak ''Autoritarna levica'' - vezano za trockiste i ''Magazin Searchlight'' - vezano za građanske elemente koji se deklarišu kao ''militantni antifašisti''.
avatar
Simon_Bolivar

Broj poruka : 87
Datum upisa : 14.10.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Militantni antifasizam

Počalji  n4al taj 12/2/2009, 14:20

Ja bih samo napomenuo da treba biti oprezan kod Antifa organizacija. Oni jesu saveznici glede konfrontacije sa fašistima, međutim ne prave mnogo razlika između marksista-lenjinista i fašista (osim što nisu aktivni u borbi protiv ML). Jedan od simbola Antifa su tri strelice koje pokazuju na dole. Taj simbol je preuzet sa postera nemačkih socijal-demokrata 30-ih godina i svaka strelica predstavlja borbu protiv Pape, Hitlera i Thälmanna (komunista).

avatar
n4al

Broj poruka : 43
Datum upisa : 07.11.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Militantni antifasizam

Počalji  Lukareli taj 16/2/2009, 00:35

Simon_Bolivar ::Očigledno je da je ANTIFA UK anarhistička grupa,mada ima zanimljivih stvari i opisanih iskustava iz prošlosti na koje bi antifašisti morali posebno da obrate pažnju.Tu pre svega mislim na odeljak ''Autoritarna levica'' - vezano za trockiste i ''Magazin Searchlight'' - vezano za građanske elemente koji se deklarišu kao ''militantni antifašisti''.


ANTIFA UK je anarhisticka grupa koja nastavlja tradiciju AFA UK. Odmah zelim da naglasim da kada su u pitanju iskustva antifasistickih militantnih pokreta u Evropi i svetu tu treba posmatrati stvari konkretno od zemlje do zemlje jer variraju.Obicno antifa pokret predvodi najjaca revolucionarana levicarska grupa u zemlji.Anarhisti,doduse u svakoj zemlji zbog svog sektastva igraju veoma reakcionarnu ulogu. Parola AFA UK o nesaradnji u borbi protiv fasista sa trockistima i onima koji se okupljaju oko casopisa Searchlight (sa kojim inace po pitanju antifasizma saradjuju britanski marksisti-lenjinisti,prvenstveno iz CPB i NCP) je potpuno besmislena,posebno onaj deo gde svoje "konkurente" optuzuju za saradnju sa fasistima.SWP jeste sama po sebi kao trockisticka organizacija takodje sektaska,stoga je iz nje i nastala Red Action koja je zanemarila trockisticku ideologiju na racun militantnog antifasizma, medjutim teznja anarhista da zbog "klasne cistoce" rastacu antifa front je budalasta.Optuzba da je saradnja sa Searchlight "izdaja klasnih interesa" je isto toliko tacna kao kada bi neko optuzio Staljina da je "izdao klasne interese" zbog saradnje sa SAD i Velikom Britanijom u borbi protiv fasizma.
Kako treba delovati u Srbiji po pitanju antifa jedinstva najbolji primer daje saopstenje SKOJ-a povodom antifa protesta povodom tzv. "Srpskog marsa". Dakle, ujediniti se sa svima koji demonstriraju protiv ulicnog fasizma ali se jasno distancirati od infiltratora iz redova gradjanskih pro-imperijalistickih partija koji zele da EU predstave kao "antifasizam".U tom slucaju uvek treba reagovati parolama da je EU drugo lice fasizma odnosno imperijalizma. Sto se tice gradjanskih elemenata koji dodju na antifa skup a ne masu zastavama EU i ne propagiraju zapadni imperijalizam parolama i transparentima ne vidim razlog zasto bi se marksisti-lenjinisti konfrontirali sa njima u situaciji kada im ne predstavljaju prepreku.Naravno,ako marksisticko-lenjinisticka partija ima snage da sama povede antifa protest,ne treba joj niko.U Srbiji na zalost to jos uvek nije slucaj.
avatar
Lukareli

Broj poruka : 86
ËîęŕöčĽŕ : Beograd,Jugoslavija
Datum upisa : 13.10.2008

Pogledaj profil korisnika http://www.skoj.org.yu

Nazad na vrh Ići dole

Re: Militantni antifasizam

Počalji  Lukareli taj 16/2/2009, 00:41

n4al ::Ja bih samo napomenuo da treba biti oprezan kod Antifa organizacija. Oni jesu saveznici glede konfrontacije sa fašistima, međutim ne prave mnogo razlika između marksista-lenjinista i fašista (osim što nisu aktivni u borbi protiv ML). Jedan od simbola Antifa su tri strelice koje pokazuju na dole. Taj simbol je preuzet sa postera nemačkih socijal-demokrata 30-ih godina i svaka strelica predstavlja borbu protiv Pape, Hitlera i Thälmanna (komunista).Na zalost anarhisti u nekim zemljama u okviru AFA otvoreno izjednacavaju marksizam-lenjinizam sa fasizmom.Takav primer je Ceska.
Simbol tri strelice je preuzet iz francuske revolucije. Kao svoj simbol ga koriste RASH skinsi, medju kojima ima dosta marksista-lenjinista,pogotovo u Italiji,Spaniji i Kolumbiji,tamo gde su kompartije jake.Tri strelice predstavljaju jednakost,solidarnost i bratstvo. Socijaldemokrati u Nemackoj su zloupotrebili taj simbol izjednacavajuci fasizam i papu sa komunistima i time pomogli Hitleru da dodje na vlast. RASH pokret nije imao tu nameru vec je uzimajuci tri strelice kao svoj simbol aostrofirao izvorne ideje francuske revolucije koja je izmedju ostalih inspirisala i marksisticki pogled na svet.
avatar
Lukareli

Broj poruka : 86
ËîęŕöčĽŕ : Beograd,Jugoslavija
Datum upisa : 13.10.2008

Pogledaj profil korisnika http://www.skoj.org.yu

Nazad na vrh Ići dole

Re: Militantni antifasizam

Počalji  n4al taj 17/2/2009, 15:18

Čini mi se da je francuski simbol sa tri strelice bio malo drugačiji, tj. tri strelice koje izgledaju kao repovi zvezde padalice. Ovaj simbol konkretno je simbol "Gvozdenog fronta" - paravojne formacije nemačkih socijal demokrata, anti-fašista, ali i anti-komunista. Evo šta piše za simbol:

"Logotip 'antifašistički krug' je dizajnirao Sergej Čahotin, bivši asistent psihologa Ivana Pavlova. Dizajniran je tako da može lako da prekrije nacističke svastike. Značenje se različito interpretira. Jedni tvrde da predstavljaju protivnike 'Gvozdenog fronta', tri protivnika demokratije: komunizam, monarhija i nacional-socializam. Drugi tvrde da simboliše tri stuba nemačkog radničkog pokreta: partiju, sindikat i zastava Rajha koja simbolizuje političku, ekonomsku i fizičku silu 'Gvozdenog fronta'."

U svakom slučaju ću pogledati da li nešto u tekstovima RASH-a ima povodom ovog simbola.
avatar
n4al

Broj poruka : 43
Datum upisa : 07.11.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Militantni antifasizam

Počalji  Sponsored content


Sponsored content


Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh


 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu